מסיבת פורים בבית הספר לילדים בעלי אוטיזם 'מגשימים' ברמלה

1/2

שפת אמת 27, בית שמש

ת.ד. 9107, בית שמש

תקוה טובה

מרכז עזרה וסיוע (ע"ר)

ע.ר. 580507978