חלוקת ציוד חזרה לבית הספר לתושבי שדרות

1/1

שפת אמת 27, בית שמש

ת.ד. 9107, בית שמש

תקוה טובה

מרכז עזרה וסיוע (ע"ר)

ע.ר. 580507978